1 osoba
  • 1 osoba
  • 2 osoby
  • 3 osoby
  • 4 osoby

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, prosimy zgłaszać w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Na prośbę Gościa recepcja może zezwolić na przedłużenie doby pod warunkiem dostępności danego pokoju, gdy zapytanie zostało zgłoszone do godz.10:00. Przedłużenie doby do godz. 17:00 spowoduje obciążenie rachunku Gościa kwotą stanowiącą połowę ceny doby.  Przedłużenie doby po godz.17:00 spowoduje obciążenie rachunku kwotą, jak za pełną dobę.Bezkosztowa anulacja rezerwacji noclegów indywidualnych jest możliwa na 24 godziny przed przyjazdem, natomiast noclegów pakietowych-48 godzin przed przyjazdem.  Po upływie tego terminu Gośc zostanie obciążony kosztem jednej doby, w przypadku opłaconych pakietów pobytowych-noclegi w ramach pakietu przepadają.

2. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom.

3. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju w godz.7.00-22.00. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00 do godz.7.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.  W przypadku zastrzeżeń, dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.

5. Hotel ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe: gotówka, biżuteria itp. tylko w przypadku złożenia ich za pokwitowaniem do depozytu.

6. Hotel zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa oraz gwarantuje zachowanie tajemnicy informacji o Gościu i ochronę jego danych osobowych.

7. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie używać w pokojach sprzętów elektrycznych, nie stanowiących standardowego wyposażenia, z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek.

8. Każdorazowo opuszczając pokój prosimy sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę w recepcji. Recepcja wydaje kartę na podstawie wpisu do karty meldunkowej.
 
9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

10. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 

11. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać na bieżąco do recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij